Přípravná třída

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

od školního roku 2024/2025 bychom rádi na Základní škole Heřmanův Městec otevřeli ve spolupráci se zřizovatelem školy Městem Heřmanův Městec přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tato třída je určena pro deset až patnáct žáků.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologická poradna).

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností, logopedická péče, apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte. Denní program by začínal jako pro žáky celé školy v 7.45 a končil v 11.20. Děti by  mohly navštěvovat školní družinu, jejíž provoz začíná v 6.15 a po vyučování končí v 16.30. Vzdělání žáků zahrnuje hry, činnosti zaměřené na sebeobsluhu a pobyt venku, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, hudební i výtvarnou výchovu. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Děti nedostávají domácí úkoly.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky 469 695 101 nebo prostřednictvím emailu sindelarovaj@zshm.cz.
Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách školy www.zshermanuvmestec.cz v sekci přípravná třída.

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky ZŠ HM - Dokument ke stažení

Mgr. Jana Šindelářová, MBA
ředitelka ZŠ Heřmanův Městec


KALENDÁŘ AKCÍ
Celý výpis akcí
Obecní úřad

Vyžice 74,
538 03 Heřmanův Městec,

+420 469 696 040

Úřední den: ST 16:30-18:30

www.obec-vyzice.cz
obecvyzice@seznam.cz
www.hermanomestecko.cz